header

Online scan

Inleiding

Volgens de Ellen Mac Arthur Foundation, de grondlegger van de circulaire economie, is een circulaire economie gebaseerd op de ontwerpprincipes om afval en vervuiling te voorkomen, producten en materialen zo lang mogelijk te gebruiken en de natuurlijke systemen te herstellen. Wilt u een stap richting de circulaire economie zetten, dan zal u met bovenstaande principes aan de slag gaan. De circulaire economie is een manier om naar een toekomstbestendig bedrijf te gaan. In een toekomstbestendig bedrijf wordt niet alleen naar geld gekeken maar ook naar andere waarden, zoals energieverbruik, hoeveelheid afval, hoe met mensen om wordt gegaan etc. Welke andere waarden dan financieel dat zijn ziet u in onderstaande tabel. Om een mooie stap richting circulariteit te maken zou er voldoende aandacht en een balans binnen de verschillende waardes moeten zijn. Dat is een balans die positief bijdraagt aan de integrale bedrijfsvoering. Op die wijze creëert uw organisatie mooie producten en diensten (output), zonder schadelijke neveneffecten.

Wij onderscheiden verschillende waarden: natuurlijke, materiële, financiële, menselijke, sociaal relationele en intellectuele waarde.

waardensoorten

De scan die u nu kunt invullen geeft een eerste globale indruk van de wijze waarop uw bedrijf scoort op de verschillende waardesoorten en daarmee welke waarden extra aandacht vragen de komende tijd. Wij stellen u een aantal vragen over de situatie op dit moment en over uw verwachtingen in de nabije toekomst (1-5 jaar). Bij de vragen 1 t/m 16 gaat het om de relatie tussen uw bedrijf en de omgeving (extern) en in hoeverre u hier kansen of bedreigingen ziet als het gaat om de toekomstbestendigheid van uw bedrijf. Bij de vragen 17 t/m 29 gaat het om de interne organisatie en daarbij vragen wij u naar sterktes en verbeterpunten (intern) met het oog op de toekomstbestendigheid van uw bedrijf.

De uitkomst van de online scan ontvangt u via de mail. Daarbij ontvangt u een uitnodiging voor een bijeenkomst waarin wij circulaire economie als waardecreatie verder toelichten en mogelijke vervolgstappen presenteren. Vanuit het Circles netwerk hebben we meerdere instrumenten beschikbaar om u verder te helpen.

Succes met het invullen van de vragen!